Hạt điều WS

Phong cách: Khô
Lớp: WS
Sử dụng: Người tiêu dùng
Bao bì: Túi chân không