Hạt điều LP

Phong cách: Khô
Lớp: LP
Sử dụng: Người tiêu dùng
Bao bì: Túi chân không