MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Tất cả nhân viên thỏa sức sáng tạo và cống hiến. Đối xử tôn trọng, công bằng, tạo cơ hội tốt nhất cho nhân viên phát triển năng lực bản thân. Xây dựng và duy trì môi trường làm việc thân thiện, an toàn, cởi mở.

Chính vì vậy, Vilaconic luôn đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, tạo điều kiện cho nhân viên được thử thách cái mới, làm những điều sáng tạo. Vilaconic có thể làm tốt được điều này và sẵn sàng để nhân sự thử thách cái mới, làm những điều sáng tạo.

Vilaconic không ngừng đầu tư cho đào tạo và phát triển nhân lực từ đào tạo ngắn hạn đến đào tạo dài hạn của từng đối tượng nhân viên.

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Chính sách nhân sự là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Với Vilaconic, chính sách nhân sự đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển và duy trì vị thế dẫn đầu của công ty mọi quy định, quy tắc về tuyển dụng, khen thưởng, kỹ luật, quy trình làm việc đều minh bạch và có chính sách đãi ngỗ tốt nhất.

Chính sách Đãi Ngộ

Về phúc lợi, Vilaconic cung cấp cho nhân viên nhiều chế độ ưu đãi, bao gồm:

– Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép,…’

– Ngoài ra còn có:

  • Khám sức khỏe định kỳ
  • Cung cấp trang thiết bị cần thiết
  • Hỗ trợ máy tính cho nhân viên văn phòng
  • Trợ cấp phí điện thoại cho nhân viên kinh doanh
  • Hỗ trợ đối tượng vừa học vừa làm