Hạt điều – SP

Phong cách: Khô
Lớp: SP
Sử dụng: Người tiêu dùng
Bao bì: Túi chân không