Hạt điều WW320

Phong cách: Khô
Lớp: WW320
Sử dụng: Người tiêu dùng
Bao bì: Túi chân không