VILACONIC – CÔNG BỐ BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ông Hoàng Văn Ngoạn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vilaconic công bố quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc cho bà Nguyễn Thị Duyên.

Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với Bà Nguyễn Thị Duyên

Đón nhận quyết định bổ nhiệm, bà Nguyễn Thị Duyên đã gửi lời cám ơn đến Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Công ty cổ phần Vilaconic đã tin tưởng, tín nhiệm trao cơ hội. Nhận thức đây là vinh dự và cũng là nhiệm vụ đối với cá nhân và xin hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tạo sự đoàn kết thống nhất thực hiệm nhiệm vụ chung trong toàn công ty từ đó xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh. 

Việc bổ sung đội ngũ nhân sự cấp cao, chủ chốt nhằm đáp ứng mục tiêu và chiến lược hoạt động trong giai đoạn mới, đưa Vilaconic ngày một phát triển trên nền tảng nội lực vững chắc, tự tin bước vào hành trình chuyển đổi và tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai./

 

Trả lời

.
.
.
.