TIN TỨC SỰ KIỆN

TRANG CHỦ / TIN TỨC

Tổng kết hoạt động công tác Đảng 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 2023.

Ngày 30/11/2022 tại công ty cổ phần Vilaconic đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Tập thể các đồng chí Đảng viên chi bộ Công ty Cổ phần Vilaconic

Năm 2022 là năm phục hồi sau đại dịch, với những phương án kinh doanh, mở rộng thị trường, ngành nghề hoạt động tập thể Vilaconic đã có nhiều bước chuyển mình vượt bậc. Theo báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tăng 106% so với cùng kỳ, các chỉ tiêu đều ra đều đạt và vượt so với quy định; Giá trị kinh ngạch xuất khẩu tăng 123%, thu nhập bình quân người lao động tăng lên 118% bình quân 13.000.000 VNĐ/tháng, nộp BHXH, BHYT, BHXH tăng 120% đời sống an sinh xã hội được đảm bảo.

Chi Ủy chi bộ công ty cổ phần Vilaconic

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Trà Giang UVBCH, Phó ban tổ chức Đảng đã phát biểu và chỉ đạo: Công ty CP Vilaconic là công ty mạnh về sản xuất, xuất nhập khẩu, vận tải…với sức tăng trưởng tốt, các chỉ tiêu đều vượt và vượt gấp nhiều lần so với kế hoạch đề ra, là những doanh nghiệp có đóng góp ngân sách nhiều cho tỉnh, việc chăm lo đời sống cho công nhân ngày càng hoàn thiện. Với nhiều tiềm năng và lợi thế doanh nghiệp nên đẩy mạnh hơn nữa phát triển về mảng Logistics, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể ngày càng hoàn thiện và có thêm nhiều hoạt động, phong trào mãnh mẽ.

Đồng chí Nguyễn Thị Trà Giang UVBCH, Phó Ban tổ chức Đảng phát biểu

Năm 2023 sẽ tập trung đổi mới cách thức quản trị, quản lý, sắp xếp lại lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, đầu tư khoa học công nghệ, tìm kiếm nguồn cung nguyên, vật liệu thay thế, khai thác hiệu quả các thị trường, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phấn đấu cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *