TIN TỨC SỰ KIỆN

TRANG CHỦ / TIN TỨC

Lễ kết nạp đảng viên mới

Chiều ngày 26/08/2022 Chi bộ Công ty cổ phần Vilaconic thuộc Đảng Ủy khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 3 quần chúng ưu tú.

Tập thể đảng viên chi bộ công ty cổ phần Vilaconic

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Tại buổi lễ đồng chí Hoàng Văn Ngoạn – Bí thư Chi bộ Công ty đã trao Quyết định kết nạp đảng viên cho 3 đồng chí và phân công nhiệm vụ cho Đảng viên mới, phân công các đồng chí Đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ các đồng chí mới trong 12 tháng thử thách.

Đồng chí Hoàng Văn Ngoạn bí thư chi bộ trao quyết định cho 3 đồng chí

Đồng thời đề nghị đồng chí tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nhiệt tình, năng động trong công tác góp phần cùng Chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.