TỔ CHỨC/ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

TRANG CHỦ /TỔ CHỨC / BAN LÃNH ĐẠO

NGUYỄN THỊ DUYÊN
TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn bá ngọc
phó phòng

nguyễn trung thành
quản lý đội xe

nguyễn thị mỹ hạnh
nhân viên

trần phan khánh vân
nhân viên

nguyễn thị sông lương
nhân viên

Trương thị quỳnh trang
nhân viên

nguyễn thành định
nhân viên

phạm tuân
nhân viên

PHÒNG BAN

BAN LÃNH ĐẠO

KẾ TOÁN

TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

KINH DOANH

KINH DOANH VẬN TẢI

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

TỔ HẠT

TỔ ĐÙN

XƯỞNG

NHÀ MÁY