Hạt điều WW450

Phong cách: Khô
Lớp: WW450
Sử dụng: Người tiêu dùng
Bao bì: Túi chân không