PHÒNG KINH DOANH

09/01/2020

Chức năng, nhiệm vụ: Phụ trách công tác xuất, nhập hàng hóa, phát triển thị trường, tiếp thu ý kiến và nhu cầu của khách hàng để cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm.

NGUYỄN HỮU DUYÊN

NGUYỄN QUỐC HƯNG
 •  Chức vụ: Phó phòng
 •  Ngày sinh: 
 •  Điện thoại:  0971869888
 •  Email: hungvilaconic@gmail.com
 •  Skype/Zalo:  0971869888

NGUYỄN VĂN ĐỨC
 •  Chức vụ: Phó phòng
 •  Ngày sinh: 07/03/1988
 •  Điện thoại: 0972.311.884
 •  Email: ducvila@gmail.com
 •  Skype: ducvila

HỒ SĨ DŨNG
 •  Chức vụ: Nhân viên
 •  Ngày sinh: //
 •  Điện thoại: 
 •  Email: 
 •  Skype: 

PHAN ĐĂNG HÀ
 •  Chức vụ: Nhân viên
 •  Ngày sinh:/ /
 •  Điện thoại: 0944215319
 •  Email: 
 •  Zalo: 0944215319

TRẦN THỊ HẰNG
back_to_top
Hotline tư vấn miễn phí: +84 383 512 183
Zalo