PHÒNG KINH DOANH VẬN TẠI

22/06/2020

Chức năng, nhiệm vụ: Phụ trách công tác xuất, nhập hàng hóa, phát triển thị trường, tiếp thu ý kiến và nhu cầu của khách hàng để cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm.

NGUYỄN VĂN THẮNG
 •  Chức vụ: Trưởng phòng
 •  Ngày sinh: 
 •  Điện thoại: 0979086735
 •  Email: 
 •  Zalo: 0979086735

Nguyễn Năng Nam
 •  Chức vụ: 
 •  Ngày sinh: 
 •  Điện thoại:
 •  Email: 
 •  Skype: 

Hồ Trọng Lĩnh
 •  Chức vụ: 
 •  Ngày sinh: 
 •  Điện thoại: 
 •  Email: 
 •  Skype: 

Phạm Ngọc Thúy
 •  Chức vụ: Nhân viên
 •  Ngày sinh: //
 •  Điện thoại: 
 •  Email: 
 •  Skype: 

 
 •  Chức vụ: 
 •  Ngày sinh:/ /
 •  Điện thoại: 
 •  Email: 
 •  Zalo: 

 
 •  Chức vụ: Nhân viên
 •  Ngày sinh: 
 •  Điện thoại: 
 •  Email: 
 •  Skype: 
back_to_top
Hotline tư vấn miễn phí: +84 383 512 183
Zalo