PHÒNG KINH DOANH NHẬP KHẨU

25/06/2020

 

NGUYỄN THỊ THANH HÀ
 •  Chức vụ: Trưởng phòng
 •  Ngày sinh: 08/03/1980
 •  Điện thoại: 0912 572 011
 •  Email: nt_ha2001@yahoo.com
 •  Zalo: 0912 572 011

NGUYỄN CẢNH TÙNG
 •  Chức vụ: Phó phòng
 •  Ngày sinh: 26/09/1977
 •  Điện thoại: 0912 425 777
 •  Email: tuxiba@gmail.com
 •  Skype: 0912 425 777

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT
 •  Chức vụ: Phó Phòng
 •  Ngày sinh: 27/05/1985
 •  Điện thoại: 0985 278 518
 •  Email: nguyettm2000@gmail.com
 •  Skype/zalo: 0985 278 518

VĂN BÁ DŨNG
 •  Chức vụ: Chuyên viên 
 •  Ngày sinh: 15/03/1977
 •  Điện thoại: 0902 275 778
 •  Skype/Zalo: 0902 275 778

PHẠM BÁ CƯƠNG
 •  Chức vụ: chuyên viên CO
 •  Ngày sinh: 18/03/1989
 •  Điện thoại: 0913 478 599
 •  Email: phamcuonghcm.vn@gmail.com
 • Skype/Zalo: 0913 478 599

 
back_to_top
Hotline tư vấn miễn phí: +84 383 512 183
Zalo