PHÒNG KẾ TOÁN

09/01/2020

Tham mưu cho Giám đốc quản lý các lĩnh vực sau: Công tác tài chính; Công tác kế toán tài vụ; Công tác kiểm toán nội bộ; Công tác quản lý tài sản; Công tác thanh quyết toán hợp đồng kinh tế; Kiểm soát các chi phí hoạt động của Công ty; Quản lý vốn, tài sản của công ty, tổ chức, chỉ đạo công tác kế toán trong toàn công ty; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

PHAN THỊ HIỀN

ĐẶNG VĂN MINH

 
 
LÊ THỊ THU HỒNG
  •  


 

NGUYỄN THỊ HỒNG THANH

PHẠM THI HOA HƯỜNG

 
 
ÔNG THỊ THANH BÌNH
 
 

 
TẠ THỊ THUẬN

 


 

 

DƯƠNG THỊ HẰNG

  •  Chức vụ: Kế toán viên
  •  Ngày sinh: 
  •  Điện thoại: 0399.337.708
  •  Email: hangduong261193@gmail.com 
  •  Skype/Zalo: 0399.337.708

HỒ THỊ NGỌC
  •  Chức vụ: Kế toán viên
  •  Ngày sinh: 
  •  Điện thoại: 0941. 978.196
  •  Email: hongoc1492@gmail.com 
  •  Skype/Zalo: 0941. 978.196

TRẦN THỊ LÊ NA
  •  Chức vụ: Kế toán viên
  •  Ngày sinh: 19/02/1993
  •  Điện thoại: 0941.615.798
  •  Skype/Zalo: 0941.615.798
 

 
  •  Chức vụ: Kế toán viên
  •  Ngày sinh: 
  •  Điện thoại: 
  •  Email: 
  •  Skype: 
  •  

 
back_to_top
Hotline tư vấn miễn phí: +84 383 512 183
Zalo