PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

09/01/2020

hức năng và nhiệm vụ: Tham mưu, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định hướng phát triển công ty. Thực hiện nhiệm vụ thống kê, tổng hợp và báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo định kỳ hoặc đột xuất, phục vụ yêu cầu quản lý của công ty.

 
KIM THỊ LIÊN THỌ

 
PHẠM TUÂN
  •  Chức vụ: NHÂN VIÊN
  •  Ngày sinh: 1986

  •  Điện thoại: 0946920678
  •  Email: phamtuan55@gmail.com
  •  Skype/Zalo: 0946920678

 


 
NGUIYỄN THI THU HÀ
  •  Chức vụ: NHÂN VIÊN
  •  Ngày sinh: 1975

  •  Điện thoại: 0989831729
  •  Email: thaoduc11@gmail.com
  •  Skype/Zalo: 0989831729

 


 

 

 

 

 


 
back_to_top
Hotline tư vấn miễn phí: +84 383 512 183
Zalo