Phan Thị Hiền
Trưởng phòng

Nguyễn thị hồng thanh
Phó Phòng

Tạ Thị THUẬN
phó phòng

Lê thị thu hồng
nhân viên

Mai thị Nguyệt
nhân viên

Hồ Thị Ngọc
NHÂN VIÊN

DƯƠNg thị hằng
nhân viên

NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO
nhân viên

Nguyễn thị liên
nhân viên

PHÒNG BAN

BAN LÃNH ĐẠO

KẾ TOÁN

TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

KINH DOANH

KINH DOANH VẬN TẢI

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

TỔ HẠT

TỔ ĐÙN

XƯỞNG

NHÀ MÁY