fast 500

19/01/2020

                                       

Ngày 24/2/2016, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam - Vietnam Report kết hợp cùng Báo VietNamNet – Bộ Thông tin và Truyền thông chính

thức công bố Bảng xếp hạng doanh nghiệp FAST500 - Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2016.

Bảng xếp hạng FAST500 được xây dựng dựa trên nguyên tắc khách quan và độc lập, khoa học và tuân thủ theo các chuẩn mực quốc tế hiện hành.

Thứ hạng của các doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng được sắp xếp dựa trên tiêu chí tăng trưởng kép (CAGR) về doanh thu trong giai đoạn 2011 đến

2014. Ngoài ra, các tiêu chí như tổng tài sản, tổng lao động, lợi nhuận sau thuế, các chỉ số sinh lời ROA, ROE, uy tín doanh nghiệp trên truyền thông...

cũng được sử dụng trong quá trình xếp hạng như yếu tố bổ sung để đánh giá quy mô và vị thế của doanh nghiệp.

Bảng xếp hạng FAST500 được định kỳ công bố từ năm 2011. Qua 6 năm công bố, Bảng xếp hạng là bức tranh phác họa chi tiết từng chặng đường

trưởng thành của “những ngôi sao đang lên” của nền kinh tế. Để ghi tên mình trong Bảng xếp hạng FAST500, các doanh nghiệp tăng trưởng đã phải nỗ

lực vượt lên chính mình, khẳng định sự sáng tạo và linh biến trong kinh doanh, qua đó đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung của nền kinh

tế nước nhà.

Ngoài Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, Vietnam Report cũng đồng thời công bố Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tăng

trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2016 với mục đích ghi nhận sự đóng góp tích cực của khối doanh nghiệp chiếm phần đông hiện nay.

Doanh nghiệp tự hào là doanh nghiệp dẫn đầu trong top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

 

back_to_top
Hotline tư vấn miễn phí: +84 383 512 183
Zalo