DỊCH VỤ LOGISTICS

“ Dịch vụ logistics là thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao.”

LIÊN HỆ TƯ VẤN

1000+ Doanh nghiệp tin dùng và sử dụng dịch vụ của VILACONIC

Đặc điểm cơ bản của ngành Logistics

Logistics là tổng hợp các hoạt động của doanh nghiệp dựa trên 3 khía cạnh chính, bao gồm: logistics sinh tồn, logistics hoạt động và logistics hệ thống.

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ THỰC HIỆN LOGISTICS