BAN GIÁM ĐỐC

26/06/2020

Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của ban giám đốc Vilaconic: Hoạch định chiến lược hoạt động kinh doanh, Công tác quan hệ đối ngoại, Công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng lao động và tài chính kế toán...

Hoàng Văn Ngoạn

Tô Duy Thông

Nguyễn Hữu Duyên
  •  Chức vụ: Phó tổng giám đốc
  •  Ngày sinh: 
  •  Điện thoại: 
  •  Email: 
  •  Skype: 

Nguyễn Thi Phương Mai
back_to_top
Hotline tư vấn miễn phí: +84 383 512 183
Zalo