Gạo jasmine 5% tấm

Được sản xuất từ các giống lúa Jasmine. Đặc tính: hạt dài, thơm, mềm cơm, nhiều protein và tinh bột. thời gian nấu từ 15 đến 25 phút

Xem tiếp

Broken (% max): 5.0%

Moisture (% max): 14%

Foreign matter (% max): 0.1%

Chalky kernel (% max): 3.0%

Damaged kernel (% max): 0.5%

Red & red streak kernel (% max): 0.5%

Yellow kernel (% max): 0.5%

Paddy grains/kg max: 3 grain

Average length of grain (mm): 6.8

Milling degree Well Milled, Double Polish, Sortex

Crop    2014

 

Được sản xuất từ các giống lúa Jasmine. Đặc tính: hạt dài, thơm, mềm cơm, nhiều protein và tinh bột. thời gian nấu từ 15 đến 25 phút