Nhựa đường UAE

Công dụng: Dùng trong việc việc tưới lớp dính bám, tưới láng nhựa và tưới thấm nhập nền mặt đường. Nhựa đường chúng tôi cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, tiêu chuẩn của ngành và quy định của Bộ Giao thông vận tải. Có chứng chỉ chất lượng phù hợp với Mác 60/70 theo quy định tại 22TCN 279-01 do Viện khoa học công nghệ Giao thông vận tải cấp.

Xem tiếp

- Xuất xứ: UAE (United Arab Emirates)
- Trọng lượng tịnh: 183 kg/1phuy
- Trọng lượng cả bì: 192 kg/1phuy
- Trạng thái: Dạng đặc đóng phuy

- Công dụng: Dùng trong việc việc tưới lớp dính bám, tưới láng nhựa và tưới thấm nhập nền mặt đường. Nhựa đường chúng tôi cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, tiêu chuẩn của ngành và quy định của Bộ Giao thông vận tải. Có chứng chỉ chất lượng phù hợp với Mác 60/70 theo quy định tại 22TCN 279-01 do Viện khoa học công nghệ Giao thông vận tải cấp.

No.

Chỉ tiêu thí nghiệm

Đơn vị

Kết quả

Yêu cầu kỹ thuật (22TCN279-01)

1

Độ kim lún ở 250C, 100g, 5s

0,1mm

62

60-70

2

Độ kéo dài ở 250C, 5cm/min

cm

130

100 min.

3

Nhiệt độ mềm

0C

50

46 min.

4

Nhiệt độ bắt lửa

0C

309

232 min.

5

Lượng tổn thất sau khi nung ở 1630C trong 5 giờ

% (m/m)

0.14

0.5 max.

6

Tỷ lệ kim lún của nhựa đường sau nung ở 1630C trong 5 giờ so với độ kim lún của nhựa gốc ở 250C

%

87

75 min.

7

Lượng hòa tan trong Trichloroethylene

%

99.97

99 min.

8

Tỷ trọng của nhựa ở 250C

g/cm3

1.011

1.00-1.05

9

Chỉ tiêu dính bám.

cấp

4

Min 3

Nhận xét: Mẫu nhựa có các Chỉ tiêu thí nghiệm phù hợp với Mác 60/70 theo quy định tại 22TCN 279-01.

- Xuất xứ: UAE (United Arab Emirates)
- Trọng lượng tịnh: 183 kg/1phuy
- Trọng lượng cả bì: 192 kg/1phuy
- Trạng thái: Dạng đặc đóng phuy

- Công dụng: Dùng trong việc việc tưới lớp dính bám, tưới láng nhựa và tưới thấm nhập nền mặt đường. Nhựa đường chúng tôi cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, tiêu chuẩn của ngành và quy định của Bộ Giao thông vận tải. Có chứng chỉ chất lượng phù hợp với Mác 60/70 theo quy định tại 22TCN 279-01 do Viện khoa học công nghệ Giao thông vận tải cấp.

No.

Chỉ tiêu thí nghiệm

Đơn vị

Kết quả

Yêu cầu kỹ thuật (22TCN279-01)

1

Độ kim lún ở 250C, 100g, 5s

0,1mm

62

60-70

2

Độ kéo dài ở 250C, 5cm/min

cm

130

100 min.

3

Nhiệt độ mềm

0C

50

46 min.

4

Nhiệt độ bắt lửa

0C

309

232 min.

5

Lượng tổn thất sau khi nung ở 1630C trong 5 giờ

% (m/m)

0.14

0.5 max.

6

Tỷ lệ kim lún của nhựa đường sau nung ở 1630C trong 5 giờ so với độ kim lún của nhựa gốc ở 250C

%

87

75 min.

7

Lượng hòa tan trong Trichloroethylene

%

99.97

99 min.

8

Tỷ trọng của nhựa ở 250C

g/cm3

1.011

1.00-1.05

9

Chỉ tiêu dính bám.

cấp

4

Min 3

Nhận xét: Mẫu nhựa có các Chỉ tiêu thí nghiệm phù hợp với Mác 60/70 theo quy định tại 22TCN 279-01.

Nhựa đường đặc 60/70

Ở trạng thái tự nhiên, nhựa đường đặc có dạng đặc quánh, màu...

Xem chi tiết