Ngói màu
Ngói 2 màu

Ngói 2 màu cao cấp, có 2 loại: sóng lớn và sóng nhỏ. Thích h...

Xem chi tiết