Nhựa đường
Nhựa đường UAE

Công dụng: Dùng trong việc việc tưới lớp dính bám, tưới láng...

Xem chi tiết

Nhựa đường đặc 60/70

Ở trạng thái tự nhiên, nhựa đường đặc có dạng đặc quánh, màu...

Xem chi tiết