Gạo Xuất Khẩu
Gạo jasmine 5% tấm

Được sản xuất từ các giống lúa Jasmine. Đặc tính: hạt dài, t...

Xem chi tiết