Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh

Phí Nam, VILACONIC có Văn phòng đại diện của tại TP Hồ Chí Minh. Chuyên trách mảng Xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, gỗ, khoảng sản,...

Tô Duy Thông

Nguyễn Vũ Anh Khoa

Võ Thị Bích Trâm
  • Chức vụ: Trưởng phòng Chứng từ
  • Ngày sinh: 12/02/1989
  • Điện thoại: 01212.193.039
  • Email: votram79@gmail.com
  • Skype: vsbc-tram

Cao Thị Tố Anh

Truong Thị Nga

Đặng Ngân Xoàn

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Ngô Hà Linh

Huỳnh Thanh Thảo

Ngô Đình Bảo

Trương Công Hào