Lễ kết nạp Đảng viên mới, tháng 01/2015

Ngày đưa tin: 07/01/2015 10:56:05 SA

Ngày 05/01/2015, Chi bộ Công ty CPCN và PTXD Miền Bắc tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Võ Trường Giang, Nguyễn Hữu Duyên, Nguyễn Thị Hồng Thanh. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng trình tự, thủ tục được quy định.

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ Công ty CPCN và PTXD Miền Bắc và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, quần chúng Võ Trường Giang, Nguyễn Hữu Duyên, Nguyễn Thị Hồng Thanh đã vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới với sự tham dự của đồng chí Hoàng Văn Ngoạn – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty;  cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Công ty.

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Ngoạn – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty đọc Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú, giao nhiệm vụ và căn dặn đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng. Cũng trong buổi Lễ kết nạp, Đồng chí Hoàng Văn Ngoạn  đã phát biểu dặn dò toàn Chi bộ về nhiệm vụ của người đảng viên trong tình hình mới; toàn Chi bộ cần đoàn kết xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác của đảng viên và quần chúng trong Chi bộ để góp phần thúc đẩy vào chiến lược phát triển của Chi bộ Công ty CPCN và PTXD Miền Bắc nói riêng và của đơn vị nói chung.


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC