Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG MIỀN BẮC

Tên viết bằng tiếng Anh: Northern Industry and Construction Development Corporation

Tên viết tắt: VILACONIC

Mã số đăng ký doanh nghiệp (MST): 2901274715

Trụ sở chính: Xóm 2, Xã Nghi Phú, Tp. Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: +84 383 512 183 - Fax: +84 383 852 286.

Email: vilaconic@vilaconic.com.

Website: www.vilaconic.com.


Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:

CÔNG TY VILACONIC

Địa chỉ: Số 09 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: +84 838 253 078 - Fax: +84 838 268 664.

Di động: +84 986 778 999 (Mr. Duy Thông).



Bản đồ đi đến trụ sở Công ty VILACONIC


Xem Công ty VILACONIC - Trụ sở chính ở bản đồ lớn hơn