Công ty TM Quốc Tế

Ông Aviv Rechler là Phó giám đốc của công ty chúng tôi, phụ trách lĩnh vực xuất nhập khẩu tại Israel, ông được quyền thực hiện tất cả các giao dịch liên quan đến gạo và các sản phẩm nông nghiệp do công ty chúng tôi cung cấp.

Ông có quyền bán sản phẩm của chúng tôi cho thị trường toàn cầu.

MR. AVIV RECHLER / PHÓ GIÁM ĐỐC

  • Công ty: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
  • Địa chỉ: Số 05, đường DVORA BARON, ISRAEL