Chi nhánh An Giang

Văn phòng đại diện VILACONIC tại An Giang

  • Đại diện chi nhánh: Trần Vĩnh Tân.

  • Địa chỉ: 172A10 Hàm Nghi - Phường Bình Khánh - TP Long Xuyên - An Giang.

  • Điện thoại: 0763 959 099 - Fax: 0763 852 194.

  • Email: angiang.vilaconic@gmail.com