ARC PA530

PA 530 is Methacrylate Copolymer with Acrylic ester created by the emulsion polymerization batch. PA 530 is a super-small molecule and copolymer layer structure.

Read More

Chất hỗ trợ gia công (PROCESING AID) PA530

(Chất hỗ trợ điều chỉnh xốp)

Đặc tính kỹ thuật:

 • PA 530 là Methacrylate Copolymer với Acrylic ester được tạo bởi quá trình polymer hoá hàng loạt nhũ tương. PA 530 là một loại Copolymer phân tử siêu nhỏ và cấu trúc nhiều lớp.
 • PA 530 là phụ gia hỗ trợ gia công lý tưởng cho các sản phẩm PVC/UPVC xốp nhỏ
 • PA 530 làm gia tăng sự nhiệt dẻo của nhựa PVC, đặc biệt làm tăng cường độ của khối nóng chảy, vì vậy các sản phẩm xốp có thể giữ các bọt khí có mật độ phân bố đều hơn và nhận được cấu trúc xốp phân bố đều, mật độ thấp hơn và chất lượng bề mặt tốt hơn.
 • Tuỳ theo yêu cầu công nghệ của quá trình gia công, PA có thể được thêm vào bất kỳ công thức nào của PVC/PVC.
 • Sản phẩm của chúng tôi có chất lượng tương đương với các sản phẩm của các công ty Mỹ và Nhật như K-400 của Rohm&Hass, P-530 của Mit.Rayon, PA 828 cua3 LG Chem, PA-60 của Kanegafuchi.

 

Thông số kỹ thuật:

 

Thông số

PA 530

Định dạng

Bột nhẹ màu trắng

Tính dễ bay hơi %

<=1.0

Cỡ hạt (lọt trên sàng 0.45mm) %

<=2.0

Mật độ kết khối (g/ml) 

>=0.40

Độ nhớt

5.5-7.5

 

(Lưu ý: Độ nhớt của PA530 có thể được thay đổi tuỳ theo yêu cầu của khách hàng).

 

Ứng dụng:

 1. Khung cửa sổ, cửa đi.
 2. Ống xốp PVC các loại.
 3. Tấm, màng PVC/UPVC đùn.

 

Đóng gói:  25kg/bao.

Chất hỗ trợ gia công (PROCESING AID) PA530

(Chất hỗ trợ điều chỉnh xốp)

Đặc tính kỹ thuật:

 • PA 530 là Methacrylate Copolymer với Acrylic ester được tạo bởi quá trình polymer hoá hàng loạt nhũ tương. PA 530 là một loại Copolymer phân tử siêu nhỏ và cấu trúc nhiều lớp.
 • PA 530 là phụ gia hỗ trợ gia công lý tưởng cho các sản phẩm PVC/UPVC xốp nhỏ
 • PA 530 làm gia tăng sự nhiệt dẻo của nhựa PVC, đặc biệt làm tăng cường độ của khối nóng chảy, vì vậy các sản phẩm xốp có thể giữ các bọt khí có mật độ phân bố đều hơn và nhận được cấu trúc xốp phân bố đều, mật độ thấp hơn và chất lượng bề mặt tốt hơn.
 • Tuỳ theo yêu cầu công nghệ của quá trình gia công, PA có thể được thêm vào bất kỳ công thức nào của PVC/PVC.
 • Sản phẩm của chúng tôi có chất lượng tương đương với các sản phẩm của các công ty Mỹ và Nhật như K-400 của Rohm&Hass, P-530 của Mit.Rayon, PA 828 cua3 LG Chem, PA-60 của Kanegafuchi.

 

Thông số kỹ thuật:

 

Thông số

PA 530

Định dạng

Bột nhẹ màu trắng

Tính dễ bay hơi %

<=1.0

Cỡ hạt (lọt trên sàng 0.45mm) %

<=2.0

Mật độ kết khối (g/ml) 

>=0.40

Độ nhớt

5.5-7.5

 

(Lưu ý: Độ nhớt của PA530 có thể được thay đổi tuỳ theo yêu cầu của khách hàng).

 

Ứng dụng:

 1. Khung cửa sổ, cửa đi.
 2. Ống xốp PVC các loại.
 3. Tấm, màng PVC/UPVC đùn.

 

Đóng gói:  25kg/bao.

CPE-135A

CPE is a rugged chemical, used for PVC extrusion products su...

View Details

PE Wax

Polyethylene Wax (PE Wax) is a chemical substance lubricatio...

View Details

Acid Stearic

Methacrylate Acrylic Copolymer with PA as ester. PA is the a...

View Details

PVC stabilizer

Stabilizers used in PVC plastic composite effect enhanced an...

View Details

Titanium Dioxide

There is a white fine powder, the particle size distribution...

View Details